viernes, febrero 20, 2009

LIBRERÍA PLAXIO

Una buena idea para este fin de semana: visitar la librería PLAXIO. Acaba de estrenar un blog donde nos recomienda algunas joyitas que caen en sus estanterías y novedades para estar al día. Recordad que hay verdaderas preciosidades que salen tiradas. A mí personalmente me viene cojonudo: más información, más digerible y más a mano... mejor comunicación.
También en Facebook (sitio web de contacto entre personas y entornos).Etcétera, etcétera...

martes, febrero 17, 2009

A GOTA DE LEITE


CONVOCA A REDE SOCIAL GALICIA SUR

CADEA HUMANA A FAVOR DAS PERSONAS SEN FOGAR

“ABRAZEMOS A GOTA DE LEITE “

TRAS A MORTE DE CINCO PERSOAS NO QUE NO VAI DE ANO NAS RÚAS DE VIGO, A REDE SOCIAL GALICIA SUR CONVOCA UNHA CADEA HUMANA AO REDOR DO EDIFICIO DA GOTA DE LEITE, O VINDEIRO MÉRCORES 18 DE FEBREIRO, ÁS 19 HORAS, PARA ESIXIR ÁS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS A CREACIÓN INMEDIATA DUN ALBERGUE PÚBLICO NA CIDADE.


A cidade de Vigo dispón dunha oportunidade inmellorable para atender a demanda urxente de atención as persoas sen fogar no emprazamento do edificio da Gota de Leite. Dende a Rede Social Galicia Sur consideramos que é a opción máis factible con menor custo e de posta en marcha máis sinxela e rápida, que atenderá con mellor calidade ás necesidades das persoas sen fogar.

A creación do albergue público xa foi aprobado en pleno municipal no ano 2004 e transcorreron case cinco anos e non se puxo en marcha a pesar de que a Xunta anunciou en repetidas ocasións a súa creación. Esiximos que, de inmediato, o Albergue sexa un proxecto de cidade independentemente de quen o lidere ou xestione e que non se converta nun expediente administrativo máis.

Na actualidade máis de 300 persoas malviven nas rúas de Vigo. A primeira cidade de Galicia, non pode permitirse que se repita o acontecido nestes meses, no que vai de ano morreron na rúa ao menos cinco dos nosos veciños/as.

Como movemento social non podemos permitir que se siga a negociar coa pobreza.

Por iso convocamos a cidadanía viguesa á construción dunha cadea humana que abrazará o edificio da Gota de Leite como acto simbólico de apoio e reclamación da urxente necesidade de creación dun Albergue Público e Centro de Emerxencia Social na cidade de Vigo

Mércores 18 de febreiro as 19:00 horas
Na entrada principal da “Gota de Leite”
Ronda de Don Bosco, nº 1

Enviado por María Regueira

lunes, febrero 16, 2009

FUNDICIÓN ARTE-BRONCEKuqui Piñeiro raiana e incansabel traballadora, entusiasta que ademais de dirixir a fundición Arte bronce dunha maneira prodixiosa, agora por si fora pouco, embarcouse dende fai uns meses en dirixir e promocionar a arte dende a galería Arte bronce, na Garda.
Enhoraboa.

C/Galicia 18, A Garda (Pontevedra)
Tfno: 986 611 259

domingo, febrero 15, 2009

GATOPERSA II

...y una fría tarde Gatopersa
desclavó el máscarón de su bajel
( que seguía teniendo nombre de pájaro)
y, sereno, lo vió precipitarse al mar
y lo vió también, con la tranquilidad del que ya sabe,
alzar el vuelo antes de tocar el agua
y perderse entre las nubes
tremendamente negras.

Se dió la vuelta,
llorando y orgulloso,
sabiéndose ya sólo de esparto
empapado de dolor
sólo tea buscando su chispa.
Con sus últimos barriles de ron
regó bien toda la nave:
cubiertas, gavias, masteletes
jarcias, bordas, bodegas...
Iba mojándolo todo
como si fuese una faena más del día,
como otra rutina de la mar,
como quien ve una botella rodar por cubierta,
como quien caza un poco una vela que flamea.

Cuando llegó a su camarote
esparció los galones que quedaban
sobre los últimos días de su vida,
bañó bien sus últimos meses,
¡así!, bien caladitos.
Llenó la copa hasta arriba.
Sacó del bolsillo
en que todos pensaban que llevaba la petaca
su librito azul.
Y en el último verso,
sin querer,
le dió con el codo al candelabro.

viernes, febrero 13, 2009

miércoles, febrero 11, 2009

NA PERIFERIA DAS PERIFERIAS.O PANORAMA DA ARTE GALEGA

Hai publicacións sobre arte contemporánea ás que, pola súa capacidade de circular a nivel internacional, de traducirse inmediatamente a diver-sas línguas e de seren comentadas en recensións periodísticas mundo a través, lles é conferida unha autoridade indiscutible. De tal xeito que estes medios de difusión tamén son instrumentos do poder da consagración artística.
Desde libros máis ou menos au-torizados, aos diccionarios de artistas best sellers da edito-rial alemá Taschen (tipo Art and the turn of the Millenium ou Art Now) ou ás burdas listaxes dos 100 mellores artistas vivos que anualmente publica a, tamén alemá, revista Capital coincidindo coa ce-lebración de Arco e, supoñemos, influindo nas compras que se efectúan en dita feria
Se consultamos calquera destos balances de “grandes artistas”, é apreciable a práctica exclusión dos que proceden do “terceiro mundo” fronte á casi omnipresencia de artistas de EEUU e de Europa Occidental. Dentro deste último bloque, Alemaña adoita ter un enorme peso, non só porque, xunto con EEUU, posúe un dos mercados de arte máis podero-sos a nivel interna-cional, senon porque moitas destas publicacións son alemás. Na maioría delas, non figura ningún artista español; o cal demostra algo obvio: que en Occi-dente tamén hai peri-ferias.
Alén destas notorias desigualdades, estas listaxes tamén intro-ducen a heteronomía no campo da arte, xa que deixan excluídos a artistas que de-berían ou podían estar, están outros que ben poderían non estar, e sitúan no mesmo nivel a valores non nivelables. Son, por tanto, instrumentos de poder que permiten intervir sobre a bolsa de valores artísticos.
Instrumentos que non só engañan aos máis ou menos profanos, senon que producen un efecto de creencia sobre os propios partícipes no campo da arte. Por exemplo, cando en Babelia se lles preguntou ás comisarias españolas da 51ª Bienal de Venecia se os artistas que apareceran na listaxe do Capital ían a estar presentes en dita exposición, contestaron: "No. Y yo estaba tristísima cuando la vi porque no tengo casi ningún artista de éstos" (María de Corral), e "Yo tengo alguno. De todas maneras, una lista de este tipo es una bofetada. Eso es la realidad." (Rosa Martínez). É dicir, na vez de denunciar a listaxe como un golpe de man dado no campo da arte, aceptábana acríticamente como “a realidade”. Nótese, de paso, como as comisarias falan dos artistas como se fosen cromos intercambiables.
Agora, acaba de sair unha publicación de Exit, “100 artistas españoles”, que, segundo nos din, “ordena y clarifica el panorama del arte español actual”, será imprescindible para os profesionais da arte e servirá para dar visibilidade á arte española no estranxeiro. O que é certo é que, como mínimo, acabará convertíndose nun manual de consulta para comisarios, coleccionistas, artistas, estudantes de belas artes, etc.
E qué nos clarifica esa selección de “los más destacados artistas españoles en activo”, feita por un comité de dazaséis críticos e comisarios do estado español, dous deles galegos -Pedro de Llano e Seve Penelas-?
Pois clarifícanos que os artistas son cromos descartables de acordo coa moda: artistas que foron promovidos en España e no estranxeiro, incluso chegando ás máis altas instancias de lexitimación, pasaron de case acaparar os espazos expositivos a desapareceren neste mapeado español. Supoñemos que os coleccionistas de tales cromos estarán, como mínimo, desconcertados.
E por se alguén tiña dúvidas, clarifícanos tamén que a política cultural galega é ineficaz para proxectar os artistas alén da Galiza, á vez que se nota a inversión feita en Euskadi para tal fin. Neste ranking figuran 22 artistas desta comunidade, a máis representada, seguida de Cataluña con 19, Madrid con 13, Andalucía con 12, Castilla-León con 7, Valencia tamén con 7, e Galiza, a par que Aragón, con 5. Cinco artistas galegos ainda computando a Ángela de la Cruz que, se ben naceu na Coruña, estudou e desenvolveu a súa traxectoria no estranxeiro. É típico de aquí, reivindicar a nacionalidade de artistas que nunca foron apoiados nin promovidos, unha vez que acadan o recoñecemento fora.
,

-A década prodixiosa-

O manual tamén clarifica que a arte galega só lles compete e interesa aos galegos. Mentras noutros casos non se dá a correlación crítico-artista segundo a procedencia xeográfica, no caso galego é total: Pedro de Llano ocúpase de Jorge Barbi e Ángela de la Cruz, mentres David Barro parece terse especializado nos “atlánticos”: Menchu Lamas, Francisco Leiro e Antón Patiño.
E, por se alguén se tiña esquecido, o libro clarifica que aquí se produciu un “milagre”; unha vez e non máis, como adoita acontecer cos asuntos milagreiros. Catro artistas nacidos na década dos 50 e que conseguiron ter repercusión fóra de Galiza, ainda sen poder contar coas infraestructuras artísticas que existen actualmente.
Parece que nin o Cgac, nin a Fundación Luis Seoane, nin o Marco, nin a Facultade de Belas Artes, nin o Centro Torrente Ballester, nin as galerías, nin os críticos e comisarios máis recentes tiveron incidencia algunha sobre os artistas de xeracións posteriores. Parece que non foron capaces de ter formado, difundido e lexitimado a artistas “destacables”. Porén, non correron a mesma sorte os críticos e comisarios galegos de posteriores fornadas, que sí acadan unha certa presenza.
Se a presenza destes no comité asesor da publicación non se deixa notar demasiado en cuanto a número de artistas galegos seleccionados, tampouco se atreveron a apoiar a artistas máis novos. Unha actitude un tanto conservadora. Ou é qué non existen artistas galegos nacidos na década dos 60, a excepción de Ángela de la Cruz, cun nivel equiparable a algún dos 37 artistas desa década recollidos no manual? Tampouco existe ningún nacido nos 70 que mereza figurar ao lado dos 10 artistas incluidos na publicación?


Mar Caldas

lunes, febrero 09, 2009

ARTIGAS:EL TRABAJO QUEDA, EL HOMBRE DESAPARECE.


Este martes 10 de febrero, a las 19:00h , se proyectará el vídeo titulado " Artigas: el trabajo queda ,el hombre desaparece". Realizada por Isao Llorens, con una duración de 50 mn. en el Auditorio de la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, continuando así, la programación de las II Xornadas Audiovisuais sobre Cerámica.

domingo, febrero 08, 2009

ADOBE MACHINE

Sigamos con este tema de la maquinaria pesada y el barro. Esta potente máquina recorre grandes extensiones de terreno plano en Alcalde (Nuevo México), tragándo toneladas de barro para fabricar 20.000 ladrillos de adobe por día, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de este material en la construcción de la zona. Anotado queda.
EARTHARCHITECTURE

viernes, febrero 06, 2009

THE WHITEST BOY ALIVE

golden cage

TOÑO BARREIRO


Toño Barreiro
«DIBUJOS INFINITOS»

Del 6 de febrero al 4 de abril de 2009
Inauguración: viernes 6, 20:00 horas
Galería DF. Santiago de Compostela.


Toño Barreiro (Zamora, 1965) viene desarrollando, desde mediados de la década de los ochenta, un trabajo que alterna la fotografía, la pintura, la escultura y los procesos digitales. El cuestionamiento de los límites del medio pictórico, a través del diálogo con elementos escultóricos y la ruptura del marco tradicional de la pintura, es una constante en sus trabajos. Nuevas metodologías y procesos creativos dan lugar a pinturas sinuosas y sinestésicas, jugando con el concepto de la deconstrucción, lo simbiótico, o los procesos biológicos más elementales.

Los «Dibujos infinitos» que presenta en la galería DF «son en algún caso pasos previos para realizar otras obras, pero en general tienen un carácter autónomo, son una forma de formalizar ideas que me andan rondando por la cabeza». Los dibujos surgen en un proceso automático generador de un sinfin de modelos. Esto llevó al artista a pensar en el término «infinitos» para designar la serie completa, para abarcar todas sus posibilidades.
Trabajando con un sistema similar al «brain storming» las ideas no son selecionadas previamente, no se hacen planes ni se marcan objetivos sino que el volumen resultante de imágenes es seleccionado a posteriori según la afinidad de su carga emotiva o su poder de asociación con una variada gama de sensaciones.

Estos «Dibujos infinitos», que en principio eran realizados a mano alzada, dejando que crecieran por si mismos, observando sus posibilidades de evolucion a cada paso (como si al dibujarlos el mismo artista los fuera descubriendo) son ahora generados en el ordenador.
Los medios infográficos han ayudado a variar y mejorar de manera inmediata el proceso hasta el punto que esos dibujos nacen sin participacion directa de la mano.

«Fundamentalmente me interesan las marañas, las líneas estructurales, las retículas... es como visualizar el esqueleto del pensamiento: una forma de preguntar, de buscar, de provocar respuestas y fomentar un encuentro emocional previo al lenguaje, aunque no esté totalmente exento de lógica.»

jueves, febrero 05, 2009

CREATIVE COMMONS (UN MUNDO SIN COPYRIGHTS)

Creative Commons (bienes creativos comunes) es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, por medio de nueva legislación y nuevas tecnologías. Fue fundada por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho, quien la presidió hasta marzo de 2008. También reciben este nombre las licencias desarrolladas por esta organización.
La idea principal es posibilitar un modelo legal de licencias ayudado por herramientas informáticas para así facilitar la distribución y el uso de contenidos. Existen distintos tipos de configuraciones o principios en cuanto a la libertad de reproducción y las restricciones respecto al uso comercial, etc. Por ejemplo, una de las licencias recibe el nombre de "Developing Nations" para paises en desarrollo, pero ha sido retirada por problemas comerciales.
Estos son varios de los atributos de las licencias Creative Commons:
  • Attribution (by): Obliga a citar las fuentes de esos contenidos. El autor debe figurar en los créditos.
  • Noncommercial o NonCommercial (nc): Obliga a que el uso de los contenidos no pueda tener bonificación económica alguna para quien haga uso de contenidos bajo esa licencia.
  • No Derivative Works or NoDerivs (nd): Obliga a que esa obra sea distribuida inalterada, sin cambios.
  • ShareAlike (sa): Obliga a que todas las obras derivadas se distribuyan siempre bajo la misma licencia del trabajo original.
Muchas de las licencias se identifican con el acrónimo CC.
Flickr, Artelista o Wikimedia Commons son algunas de las conocidas comunidades que utilizan estas licencias dentro de su entorno, así como varios blogs, portales, sitios de almacenaje e intercambio de archivos, bibliotecas virtuales, artistas, etc.
Estas licencias permiten que los artistas escojan los derechos que quieren reservarse, como el derecho de autoría o de integridad de la obra y liberen la difusión y utilización en la medida que prefieran, por ejemplo restringiendo solamente el uso comercial.

Existen seis tipos:
Reconocimiento: Tu obra puede ser distribuida, copiada y exhibida, dejando claro que tú eres el autor.

Reconocimiento - Sin obra derivada: Tu obra puede ser distribuida, copiada y exhibida, pero no pueden crear otras obras a partir de la original.

Reconocimiento - Sin obra derivada - No comercial: Tu obra puede ser distribuida, copiada y exhibida, pero no pueden obtener ningún beneficio económico ni realizar otras obras a partir de la original.
Reconocimiento - No comercial: Tu obra puede ser distribuida, copiada y exhibida, pero no pueden obtener ningún beneficio económico.

Reconocimiento - No comercial - Compartir igual: Tu obra puede ser distribuida, copiada y exhibida, pero no pueden obtener ningún beneficio económico. Pueden crear otras obras a partir de la tuya siempre que lleven la misma licencia que tu obra original.

Reconocimiento - Compartir igual: Tu obra puede ser distribuida, copiada y exhibida. Pueden crear otras obras a partir de la tuya siempre que lleven la misma licencia que tu obra original.
CREATIVE COMMONS (ESPAÑA)
WIKIPEDIA
ARTELISTA

ZONACLICK