jueves, abril 02, 2015

5 - TRAYCTORIA OBRADOIRO CERÁMICO NIGRÁN


No 2004 a escola trasladase de novo, pero esta vez e para a delicia de todos, o concello decide crear un espazo específico para a escola-obradoiro de cerámica pensando nas áreas necesarias para un bo desenvolvemento da escola como eran:
-espazo de traballo manual
-espazo para a olaría
-un espazo para a cabina de esmaltado e pintado
-un espazo para a investigación das cubertas cerámicas
-un espazo para os fornos e as pezas en proceso
-un espazo de almacenamento de materiais e utillaxe
-un espazo limpo para biblioteca, debuxo e deseño
-un espazo para obtención de moldes, así como aseos
-espazo expositivo…,


O proxecto levouse a cabo, construíndo unha pequena nave ampla, con luz e todas as áreas necesarias, con proxección de futuro.E no mesmo ano celebrase o II encontro Internacional de cerámica concello de Nigrán, Namasté, vistos os bos resultados do primeiro, decidiuse levar a cabo un II encontro Internacional.


Emilia Guimaráns ( mestre de cerámica no concello de Nigrán) e Miguel Vazquez ( mestre de cerámica da escola EMAO de Vigo) xunto con Wali Hoves viaxan á India por razóns profesionais e tendo bos contactos cos ceramistas deste país, a cultura da India parecía moi atractiva para todos. Estamos a falar dunha das culturas máis antigas do mundo, se a cultura xaponesa era interesante por razóns tan obvias como que a cerámica para eles é considerada como unha das artes máis importantes, tendo como tesouro nacional un vol de cerámica, non menos importante era ter relación coa cultura hindú como unha das nais da civilización.

O II encontro Internacional de Cerámica concello de Nigrán, Namaste-India consistiu no seguinte:

Taller de marionetas, impartido por Dadi D. Pudumjee

Taller de fundición tribal.


Taller de táboas hindús, impartido por Naveen Kumar…Taller evolución no torno, impartido por Madhur Sen.
Taller de escultura cerámica, impartido por Anjani KannaA participación especial do gran mestre Pallaniappan


No ano 2005 invitouse e se proxectaron os seguintes vídeos:

- Japón cerca de ti e Namaste India contando coa presenza de Xosé Fernández.

- O 29 de marzo Isao Artigas falou sobre a obra do ceramista Joseph Lloréns Artigas e presentou a película documental Artiga. La obra queda, el hombre desaparece.


No hay comentarios: